Recapiti e numeri utili

Contats

C/o Municipi di Caprive
Place Vitorie, 3
34070 Caprive
Tel. 0481/809136 
mail segreteria@aclif.it